Ten odcisk został zaktualizowany lipiec 10, 2023.

Właścicielem tej witryny jest:

choices global GmbH GMBH
Tannenstr. 13
91623 Sachsen b. A.
Germany
Niemcy
Email: moc.sexof2xof1@olleh
Numer telefonu: 01704494329
VAT ID: DE351556193

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) choices global GmbH GMBH:

Łukasz Pakuła, Mateusz Fabiś

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w District court Ansbach na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

HRB 7922

1.2 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Mateusz Fabiś aus Germany.